Mail thông báo duyệt có thể ở phần mục "Spam" nên các bạn có thể truy cập trong đó hoặc truy cập trực tiếp link combo khoá học đã đăng ký tương ứng ở dưới:

📑Note Link google group các combo bạn đã tham gia và được duyệt https://groups.google.com/my-groups

Bookmark lên thanh bookmark bar ấn Ctrl+D => Hiện thanh bookmark bar Ctrl+Shift+B

Nếu truy cập nhóm Gmail báo lỗi DNS mạng, fix theo hướng dẫn #3 https://tlot.cc/hdhoconline

HỌC SINH THPT 2022

  1. 🍃Nhóm Gmail "COMBO HS12 FULL 2022 – TaiLieuOnThi .NET" https://groups.google.com/g/hs12full2022tailieuonthinet
  1. 🍃Nhóm Gmail "COMBO HỌC TỐT LỚP 11 2022 - TaiLieuOnThi .NET"

    https://groups.google.com/g/112022tailieuonthinet

  2. 🍃Nhóm Gmail "COMBO LỚP 10 2022 – TaiLieuOnThi .NET" https://groups.google.com/g/102022tailieuonthinet

SINH VIÊN – NGƯỜI ĐI LÀM

  1. 🍃Nhóm Gmail "COMBO SV PLUS - FULL KHOÁ HỌC ONLINE - TaiLieuOnThi .NET" https://groups.google.com/g/svplustailieuonthinet